Regulamin

1.Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady zakupów dokonywanych w kwiaciarni internetowej- Przesyłki kwiatowe, Weranda (dalej:"Weranda"). Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień i informacji w nim zawartych.

1.2. Właścicielem Przesyłki Kwiatowe, Weranda jest Małgorzata Nowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Florystyczna Małgorzata Nowicka, NIP 673-121-80-76, REGON 812676690.

1.3. Właściciel "Weranda" dba o bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności.

1.4. Prezentowane na stronie zdjęcia i opisy produktów są własnością Weranda.

2. Oferta

2.1. Weranda prowadzi samodzielnie internetowa sprzedaż kwiatów ciętych, kwiatów doniczkowych i upominków. Przy realizacji zamówienia Weranda nie korzysta z pośredników w postaci kwiaciarni partnerskich.

2.2. Ceny podane na stronie Weranda są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT we właściwej stawce) wyrażonymi w złotych polskich i obowiązują w chwili składania zamówienia.

2.3. Niektóre produkty prezentowane na stronie Weranda mogą być objęte promocją, trwającą przez określony czas. Warunki zakupu tych produktów, przedstawione są w ich opisie, mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

2.4. Koszty wysyłki na terenie gminy i miasta Szczecin są wliczone w cenę produktu. Koszty poza tym obszarem w granicach Powiatu Szczecin wynoszą 30zł.

2.5. W przypadku braku dostępności kwiatów wskazanych w opisie zestawu. Weranda może zastąpić je innymi kwiatami, w szczególności sezonowymi, zbliżonymi kolorem i wielkością, zachowując walory estetyczne produktu.

2.6 W przypadku, gdy Weranda nie ma możliwości zrealizowania usługi ze względu na niedostępność określonych produktów lub błąd w cenie, Weranda zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia i zwrot wpłaconej przez Klienta ceny w terminie 7 dni.

2.7. Kwiaty cięte oferowane są w dwóch długościach:

a) wersja stadard - 30-50 cm długości;

b) wersja premium - 60-80 cm długości.

3. Zamówienia

3.1. Zamówienia można składać:

a) za pośrednictwem strony internetowej www.kwiaciarniaszczecin.com całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

b) wysyłając e-maila na adres: kontakt@kwiaciarniaweranda.pl

c) telefonicznie pod numerem +48 503 848 503 w godzinach od 9-18 od poniedziałku do soboty.

3.2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.kwiaciarniaszczecin.com, należy poprawnie wypełnić formularz zamówienia, szczególnie pola oznaczone *. W przypadku podania danych niepełnych lub uniemożliwiających realizację usługi, Weranda w razie niemożności kontaktu , anuluje zamówienie.

3.3 Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w formie automatycznego wygenerowanego e-maila zawierającego unikatowy numer. W przypadku nieotrzymania e-maila w ciągu godziny od złożenia zamówienia, w celu jego potwierdzenia Klient powinien skontaktować się z Weranda wysyłając e-maila na adres: kontakt@kwiaciarniaweranda.pl albo dzwoniąc pod numer +48 503 848 503.

3.4. W celu realizacji dostawy w wybranym dniu przez Klienta dniu i przedziale czasowym, zamówienie powinno zostać złożone i w pełni opłacone z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Zamówienie zacznie być realizowane dopiero po zabezpieczeniu zapłaty ceny. 

3.5. W przypadku chęci złożenia zamówienia z krótkim terminem realizacji (mniej niż 24 godziny od złożenia i opłacenia zamówienia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 503 848 503.

3.6. Zmian w zamówieniu dotyczących m.in. danych i adresu odbiorcy, przedziału godzinowemu dostawy, treści bileciku i innych nie wpływających na cenę zamówienia , można dokonać najpóźniej 24 godziny przed planowaną dostawą, kontaktując się z Weranda poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@kwiaciarniaweranda.pl albo dzwoniąc pod numer +48 503 848 503.

3.7. W celu usprawnienia obsługi, kontaktując się z Weranda w sprawie zamówienia, prosimy podawać jego numer. Przy wysyłaniu e-maila, prosimy o wpisanie w jego temacie numeru zamówienia i nazwiska Klienta.

3.8. Weranda udostępnia następujące metody płatności:

a) Dostępne formy płatności

- przelew online,

- przelew zwykły,

- Karty płatnicze: Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

- PayPal

b) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

4. Bilecik

4.1. Przy złożeniu zamówienia Klient ma możliwość skierowania do Odbiorcy wiadomość, wpisując jej treść w polu "Bilecik". Wiadomość ta zostanie przepisana odręcznie przez Weranda i dołączona do przesyłki.

4.2. Wiadomość wpisane w polu "Bilecik" nie mogą zawierać treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub mogących wywołać uczucie zgorszenia u Odbiorcy. W przeciwnym razie Weranda odmówi dołączenia do zamówienia bilecika z taką wiadomością, o czym poinformuje Klienta.

5. Dostawa

5.1. Dostawy są realizowane na terenie Szczecina (woj. Zachodniopomorskie) i w promieniu do 20 km od stacjonarnej kwiaciarni Weranda, mieszczącej się przy Boguchwały 26 w Szczecinie.

5.2. Wyboru terminu dostawy dokonuje się poprzez wskazanie daty i jego dwugodzinnego przedziałów czasowych, widocznych podczas składania zamówienia.

5.3. Wybór dwugodzinnego przedziału czasowego nie jest możliwy w dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca(Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku. Dostawy w tych dniach realizowane są w godzinach od 8:00 do 20:00.

5.4. W celu usprawnienia dostawy, Weranda skontaktuje się z Odbiorcą, chyba że Klient w opcjach zamówienia zaznaczy, że sobie tego nie życzy.

5.5. Weranda dołoży wszelkich starań, żeby dostarczyć przesyłkę do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku przesyłek do dużych obiektów i miejsc pracy, takich jak szpital, hotel, urząd, mogą być one doręczane do recepcji lub sekretariatu. W takim przypadku formularz dostawy wypełnia osoba odbierająca przesyłkę, co będzie jednoznaczne z potwierdzeniem odbioru przez Odbiorcę.

5.6. W przypadku, gdy Weranda nie zastanie Odbiorcy pod wskazanym adresem, może wręczyć przesyłkę domownikowi albo zostawić awizo z informacją o próbie dostarczenia przesyłki kwiatowej i o tym , że można ją odebrać w stacjonarnej kwiaciarni Weranda. Odbiór będzie możliwy w terminie 3 dni od próby dostarczenia przesyłki.

5.7. We wskazanym przez Klienta terminie Weranda podejmuje  jedną próbę dostarczenia przesyłki. Na życzenie klienta możliwe jest podjęcie ponownej próby dostawy za dodatkową opłatą. W tym celu należy skontaktować się z Weranda wysyłając e-maila na adres: kontakt@kwiaciarniaweranda.pl albo dzwoniąc na numer +48 503 848 503.

5.8. Weranda nie ponosi odpowiedzialności za obniżenie jakości przesyłki kwiatowej w wyniku jej odbioru w terminie późniejszym niż pierwotny termin dostawy.

5.9. Weranda nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia w wyniku wskazania przez Klienta błędnych danych Odbiorcy. Przesyłka co do której Odbiorca odmówi odbioru uznana jest za doręczoną.

5.10. Klient otrzyma potwierdzenie odbioru przesyłki w formie e-maila lub SMS w ciągu 3 godzin od jego dokonania.

5.11. Odbierając przesyłkę należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeśli opakowanie uległo uszkodzeniu, należy w obecności doręczającego sprawdzić jego zawartość. W przypadku, gdy zawartość przesyłki nie uległa pogorszeniu, należy zaznaczyć na formularzu dostawy uszkodzenie opakowania. Jeśli zawartość przesyłki uległa uszkodzeniu, Odbiorca ma prawo odmówić odbioru przesyłki, stwierdzając fakt uszkodzenia opakowania i jego zawartości na formularzu dostawy.

5.12. Weranda nie ponosi odpowiedzialności za legitymowanie odbiorców dostaw, jeżeli dostawa nastąpi pod adresem wskazanym w zamówieniu.

6. Gwarancje i reklamacje

6.1. Do wysyłki wybieramy kwiaty najświeższe, co oznacza, że niektóre kwiaty w momencie dostawy mogą być jeszcze w pąkach, które następnie się rozwiną.

6.2. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów należy składać dzwoniąc pod numer +48 503 848 503 lub wysyłając e-maila na adres: kontakt@kwiaciarniaweranda.pl w ciągu 24 godzin od momentu doręczenia. Po upływie tych terminów reklamacje nie będą uznawane.

6.3. Do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie zdjęć reklamowanych produktów, poprzez załączenie do e-maila skierowanego na kontakt@kwiaciarniaweranda.pl . Przy wysłaniu e-maila, prosimy o wpisanie w jego temacie numeru zamówienia i nazwiska Klienta.

6.4. Weranda zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by rozpatrzyć reklamację w sposób satysfakcjonujący dla obu stron w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania.

7. Prawo odstąpienia

7.1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2014r.poz 827 z późn. zm., dalej: "ustawa o prawach konsumenta").

7.2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje między innymi w przypadku następujących umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb:

c) w której przedmiotem świadczeniem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatność do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.3. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór można uzyskać klikając tutaj pdf lub doc. W oświadczeniu tym należy podać numer zamówienia , który Klient otrzymał w potwierdzeniu złożenia zamówienia przesłanym mu w e-mailu.

7.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w terminie 14 dni od dnia zawarcia na adres : Weranda, ul Boguchwały 26, 71-531 Szczecin lub e-mailem na adres: kontakt@kwiaciarniaweranda.pl. 

7.5. Zwracany produkt należy odesłać niezwłocznie, najlepiej razem z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, lub dosłać go najpóźniej w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Koszty odesłania produktu ponosi Klient.

7.6. Stan zwracanego produktu powinien pozwalać na jego dalszą odsprzedaż. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7.7. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpienia od umowy i zwracanego produktu, Weranda zwróci Klientowi zapłacona cenę przy użyciu sposobu płatności, jakiego użył Klient.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7.9. Formy zwrotu środków pieniężnych.

a) gdy wpłata została dokonana przelewem zwykłym- na rachunek Klienta

b) gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej - W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Weranda zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, co będzie miało zastosowanie do umów zawartych po takiej zmianie, a nie wpływa na treść umów już zawartych.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 15 lutego 2018 roku i dostępny jest w całości na stronie www.kwiaciarniaszczecin.com/regulamin zakupów .

 

 

 

 

 

 

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl